PŘÍBĚHY pronásledování

Těchto několik příběhů představuje jen malou část ze 4000 zdokumentovaných příběhů
umučených a zabitých praktikujících Falun Gongu.